Modele cyklu zycia oprogramowania

3 modèle cyklu życia systemu informatycznego ma na celu przedstawienie procesu wytwarzania programowania, qui prowadzi do stworzenia działającego systemu spełniającego klienta oczekiwania. MODELE Podstawowe modèle kaskadowy modèle iteracyjny Prototypowanie MODELE analityczne h. wią podstawę dla wejścia w projektowanie systemu. Na tym ETAPIE wytwórca ustala, w jaki sposób wykonać działający système zgodny z naszymi wymaganiami. Potem wytwórca przystępuje ne implementacji oprogramowania. Powstają wtedy działające programy. Są un testowane i integrowane w zamówione komponenty programowe. Następnie wytwórca PROSI zamawiającego o przeprowadzenie sprawdzenia wytworzonego oprogramowania. Jest à wykonywane podczas testów akceptacyjnych, przygotowanych Wcześniej przez wytwórcę w porozumieniu z zamawiającym. Na ETAPIE Planowania Powinien być znany (poznany) modèle Biznesowy je cele biznesowe sponsora projektu wraz z ich miernikami. Analiza biznesowa à analiza i modelowanie procesów biznesowych oraz taksonomii.

Jest Faktem, że Pojęcie “biznesowej analizy” nie Posiada ścisłej definicji dlatego faktycznie nie raz bezpieczniej jest posługiwać się definicją Tego co powstanie (produktem danej analizy). Jest Jednak Najważniejsze par MODELE procesów i taksonomia byly wykonane z pomoca formalnych notacji. Modelowanie metodami nieformalnymi (Lub łamanie Zasad sformalizowanej notacji) najczę prowadzi do diagramów, których qualité nie odbiega Wiele OD tekstowego opisu… Dobre MODELE à nie zastąpienie tekstu jakimiś symbolami a zastąpienie niejednoznacznego tekstu ściśle zdefiniowanymi symbolami i ich złożeniami (konstrukcjami) mającymi proste i zarazem jednoznaczne znaczenia. W tej wersji po ETAPIE Planowania Mamy analizę, której Celem jest opracowanie wymagań. Następnie równoległy proces analizy, Projektowania i implementacji. Tu Analiza polega na zrozumieniu wymagań, implementacją jest Jednak bardzo dérormonie modèle systemu (jego konkretne Cechy NP. tylko interfejs użytkownika).

Model Ten (NP. même mockupy ekranów, verrouillés elementy logiki) testowany jest. irritable tu służą wyłącznie do oceny przydatności pomyslów na ETAPIE analizy je Projektowania. testowane MODELE nie są elementami przyszłego systemu (nie są Dalej używane, są wyrzucane). METODOLOGIA bazuje na metodach strukturalnych analizy: budowa modelu systemu zorientowanego na Dane. Modèle danych jako fondements systemu czyni Go praktycznie niezmiennym podczas całego procesu. Système projektowany jest jako układ système-modèle danych co aucune bardzo żmudnej pracy na ETAPIE analizy i Projektowania. Metodyka ta aucune także się pełnego projektu systemu Przed rozpoczęciem jego implementacji.

Efektem Tego etapu jest ocena Technicznych możliwości rozwiązania problemów je la realizacji założeń projektu.